Home

Als u zwanger bent, heeft u recht en dient u ook verplicht gebruik te maken van zowel zwangerschapsverlof als bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof is de verlofperiode voordat uw kind geboren wordt en bevallingsverlof is de verlofperiode nadat u kind geboren is. Dit is wettelijk bepaald. Het doet in principe niet ter zake of uw kind uiteindelijk vroeger of later geboren wordt.
Het enige wat dan verandert, is de einddatum van uw bevallingsverlof.

Er zijn een aantal door de overheid verplichte voorwaarden waar uw werkgever en uzelf aan moet voldoen:

Werkgever

  • Het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn.
  • Het zwangerschapsverlof moet ten minste 4 weken en maximaal 6 weken voor de uitrekeningsdatum beginnen. Het zwangerschapsverlof dat de werkgever moet bieden is zes weken.
  • Bevallingsverlof moet ten minste 10 weken zijn.

Werknemer (uiteraard zwanger)

  • Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof dat u verplicht vol moet maken is 10 weken.
  • Het bevallingsverlof dat u uitzit moet minimaal 6 weken zijn.
  • Het zwangerschapsverlof dat u uitzit moet minimaal 4 weken zijn; u dient minimaal 4 weken voor de uitrekeningsdatum te stoppen met werken.

Natuurlijk kunnen er zich allerlei onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals dat het kind eerder of later geboren wordt dan aanvankelijk gepland was. Dit heeft in principe geen invloed op uw zwangerschapsverlof. Hier zijn twee regels op van toepassing:

1). Als het zwangerschapsverlof korter duurt dan zes weken, dan wordt  het aantal dagen die u overhoudt opgeteld bij het bevallingsverlof.
2). Als het zwangerschapsverlof langer duurt dan zes weken, dan heeft dit geen verdere consequenties voor het bevallingsverlof, dat onherroepelijk tien weken blijft. Wel gaat doordat
het zwangerschapsverlof langer duurt dan zes weken, de ingangsdatum van het bevallingsverlof later in en zal derhalve ook later eindigen.

Als u bijvoorbeeld zes weken van tevoren gestopt bent met werken, dan is uw zwangerschapsverlof zes weken tot aan de uitgerekende bevallingsdatum. Maar als het kind pas twee weken later geboren wordt, dan wordt die overkoepelende tijd gewoon aan uw zwangerschapsverlof toegevoegd zonder dat dit verdere gevolgen heeft voor uw bevallingsverlof. U heeft dan in plaats van de gebruikelijke zes weken zwangerschapsverlof acht weken zwangerschapsverlof gehad. Uw bevallingsverlof blijft gewoon tien weken, daar heeft u recht op.
Als de duur minder dan zes weken tot aan de bevallingsdatum is, evenwel doordat u pas vier weken van tevoren met zwangerschapsverlof bent gegaan (in plaats van zes weken) of doordat uw kind te vroeg geboren wordt, dan worden deze weken opgeteld bij uw bevallingsverlof. Nogmaals, het totale verlof (zwangerschapsverlof én bevallingsverlof) moet tenminste 16 weken zijn. Maakt u maar vier weken van uw zwangerschapsverlof op, dan heeft u recht op 12 weken bevallingsverlof.

Als u  na uw bevallingsverlof ziek wordt of langer tijd nodig heeft om te herstellen als gevolg van complicaties tijdens of na de zwangerschap, dan komt u in de Ziektewet terecht en heeft u recht op
doorbetaling van uw salaris (voor maximaal twee jaar, mits u niet boven een bepaalde vastgestelde salarisgrens komt).
Na de geboorte van het kind is een vrouw in principe niet verplicht om de volledige tijd van bevallingsverlof uit te zitten, zoals dit wel het geval is voor het zwangerschapsverlof. Toch stelt de overheid wel een grens; een vrouw na de bevalling is namelijk verplicht om ten minste 42 dagen of 6 weken bevallingsverlof te nemen. Daarna is zij vrij om eerder te gaan werken, indien zij dit wenselijk en mogelijk acht.

Berekenen van het totale zwangerschapsverlof

Begindatum zwangerschapsverlof: 4 – 6 weken voordat u uitgerekend bent.
Einddatum zwangerschapsverlof: datum waarop het kind geboren wordt.
Begindatum bevallingsverlof: datum waarop het kind geboren wordt.
Einddatum bevallingsverlof: 6 – 10 weken (eventueel + zwangerschapsverlof dat u niet verbruikt heeft)  na de bevallingsdatum.
X                 zwangerschapsverlof                       geboorte                           bevallingsverlof                           X

                                                O
Stoppen met werken ———————- uitgerekend ————————— Beginnen met werken

 

Er komt een nieuw lid van jullie gezin om de hoek kijken. Er komen dan veel dingen op je af en er moet veel geregeld worden. Zoals bijvoorbeeld kinderbijslag of belastingzaken.

Heeft u iets gehad aan deze informatie? Deel dit artikel dan aub.