Ouderschapsverlof

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die door de overheid in het leven is geroepen om ouders van jonge kinderen de gelegenheid te geven tijdelijk minder te werken.
Op deze manier krijgen ouders de kans meer tijd en aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kind. De wet heeft bepaald dat ouderschapsverlof onbetaald verlof is. In sommige CAO’s kunnen andere afspraken gemaakt zijn inzake doorbetaling tijdens ouderschapsverlof.


Hoe lang heb je recht op ouderschapsverlof?

Het opnemen van ouderschapsverlof is een wettelijk recht. Een werkgever kan dit dus niet weigeren. Ook de maximale duur van het ouderschapsverlof is wettelijk vast gelegd. Vóór 2009 had je recht op 13 x het aantal gewerkte uren per week. Vanaf 1 januari 2009 is vastgelegd dat het ouderschapsverlof 26 x het aantal wekelijks gewerkte uren bedraagt.

Indien je dus een 20 urige werkweek hebt, heb je recht op 20 x 26 = 520 uur ouderschapsverlof.

In de wet is een standaard regeling vastgelegd. Deze regeling houdt, kort gezegd, in dat je elke week de helft van je gerechtigde ouderschapverlof opneemt. Hierdoor kan je dus 52 weken de helft van je arbeidstijd werken.

Afwijken van de standaard ouderschapsverlof regeling.

Als je volledig gebruik maakt van je ouderschapsverlof, zou dit ook betekenen dat je salaris gedurende dit hele jaar grofweg halveert. Indien je dit niet kan opbrengen, kan je er ook voor kiezen om 25% per week minder te gaan werken in plaats van 50%.  Hierdoor kan je dus voor een periode van 2 jaar 25% minder werken.
Echter omdat dit een afwijking is van de standaard ouderschapsverlof regeling zal dit in overleg met je werkgever dienen te gebeuren. Je werkgever is niet verplicht hieraan mee te werken, indien er zwaarwegende factoren zijn, waardoor dit niet of moeilijk te realiseren is.
Indien je een heel jaar minder werkt en dus ook minder loon ontvangt, kan dat van invloed zijn op je rechten voor toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Kijk op de site : belastingschijven.nl om te controleren of er nog meer voordelen zijn waar je voor in aanmerking komt.


Ook is het mogelijk om niet een heel jaar achter elkaar minder te werken, maar bijvoorbeeld meerdere keren een periode van enkele maanden. Deze periodes dienen wel minimaal 3 maanden aaneengesloten te zijn.

Hoe zit het met ziekte en vakantiedagen tijdens het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof is een regeling die geheel voor eigen rekening komt. Hierdoor bouw je geen vakantiedagen op tijdens de duur van het ouderschapsverlof. Wanneer je normaal 24 vakantiedagen per jaar ontvangt en een heel jaar 50% verlof opneemt, bouw je in dat jaar dus maar 12 vakantie dagen op.
Uiteraard kost het opnemen van vakantie dagen in deze periode ook maar de helft, omdat je toch al de helft vrij bent….

Als je ziek wordt tijdens je ouderschapsverlof krijg je alleen die uren uitbetaald die ja gewerkt zou hebben. Het ouderschapsverlof loopt gewoon door bij ziekte.